Filtry
Wyczyść filtr
Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

  • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
  • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
  • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).
Data publikacji:
27.05.2019
Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego (2018)
Raport zawiera wybrane informacje o leczeniu zabiegowym w onkologii na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w 2018 r.
Data publikacji:
17.05.2019
NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze
W raporcie przedstawiono informacje o nadciśnieniu tętniczym z punktu widzenia płatnika publicznego: epidemiologii, epidemiologii rejestrowanej, świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, lekach stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, compliance na przykładzie ramiprilum oraz konsekwencjach.
Data publikacji:
08.04.2019
Choroby narządu wzroku SEKCJA B - DOROŚLI (październik - grudzień 2018 r.). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje dotyczące operacji zaćmy, witrektomii i jaskry z czwartego kwartału 2018 roku
Data publikacji:
21.02.2019
Cukier, otyłość – konsekwencje. Przegląd literatury, szacunki dla Polski
W raporcie przedstawiono informacje o spożyciu cukru w ostatnich latach, statystyki dot. otyłości i nadwagi w Polsce oraz informacje o głównych konsekwencjach otyłości, w tym w danych płatnika publicznego.
Data publikacji:
10.12.2018
Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego (Q1-Q3 2018)
Raport zawiera wybrane informacje o leczeniu zabiegowym w onkologii na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.
Data publikacji:
04.12.2018
Choroby narządu wzroku SEKCJA B - DOROŚLI (lipiec - wrzesień 2018 r.). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje dotyczące operacji zaćmy, witrektomii i jaskry z trzeciego kwartału 2018 roku
Data publikacji:
25.10.2018
Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku
Raport „Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce 2017 w roku” stanowi próbę wyjaśnienia wzrostu liczby zgonów w 2017 roku. Postawiono w nim tezę, że potencjalną przyczyną tego faktu była koincydencja w styczniu i lutym 2017 roku (miesiące te zidentyfikowano jako te, w których wystąpił wzrost) szeregu niekorzystnych czynników: wyjątkowo niskiej temperatury i wysokiego zanieczyszczenia powietrza oraz szczytu zachorowań na grypę.
Data publikacji:
11.07.2018
Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego (2017)
Raport zawiera wybrane informacje o leczeniu zabiegowym w onkologii na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w 2017 r.
Data publikacji:
06.07.2018
Choroby narządu wzroku SEKCJA B - DOROŚLI (2017). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje dotyczące operacji zaćmy, witrektomii i jaskry z 2017 roku