Filtry
Wyczyść filtr
Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

  • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
  • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
  • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).
Data publikacji:
03.12.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - czerwiec 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w czerwcu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
30.11.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - czerwiec 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w czerwcu 2019 roku.
Data publikacji:
28.11.2019
NFZ o zdrowiu. Osteoporoza
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii osteoporozy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu osteoporozy, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych.
Data publikacji:
13.11.2019
NFZ o zdrowiu. Cukrzyca
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii cukrzycy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu cukrzycy oraz zrealizowanych zleceń na wyroby medyczne.
Data publikacji:
29.10.2019
NFZ o zdrowiu. Udar niedokrwienny mózgu
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie udaru niedokrwiennego mózgu, dostępności do jego kompleksowego leczenia oraz rehabilitacji neurologicznej po przebytym udarze.
Data publikacji:
02.10.2019
Choroby dzieci. Sekcja P katalogu JGP (2018-2019). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje o efektach zmian w sekcji P, porównując pierwsze półrocza lat 2018-2019
Data publikacji:
24.09.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - styczeń 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w styczniu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
24.09.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - luty 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w lutym 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
24.09.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - marzec 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w marcu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
24.09.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - kwiecień 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w kwietniu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
24.09.2019
Raport dot. hospitalizacji JGP - maj 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w maju 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
12.09.2019
Choroby narządu wzroku SEKCJA B - DOROŚLI (styczeń - czerwiec 2019 r.). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje dotyczące operacji zaćmy, witrektomii i jaskry z pierwszej połowy 2018 roku
Data publikacji:
12.09.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - styczeń 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w styczniu 2019 roku.
Data publikacji:
12.09.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - luty 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w lutym 2019 roku.
Data publikacji:
12.09.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - marzec 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w marcu 2019 roku.
Data publikacji:
12.09.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - kwiecień 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kwietniu 2019 roku.
Data publikacji:
12.09.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - maj 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w maju 2019 roku.
Data publikacji:
01.07.2019
Choroby dzieci. Sekcja P katalogu JGP (2017-2018). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje o efektach zmian w sekcji P, które nastąpiły w latach 2017-2018
Data publikacji:
27.05.2019
Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego (2018)
Raport zawiera wybrane informacje o leczeniu zabiegowym w onkologii na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w 2018 r.
Data publikacji:
17.05.2019
NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze
W raporcie przedstawiono informacje o nadciśnieniu tętniczym z punktu widzenia płatnika publicznego: epidemiologii, epidemiologii rejestrowanej, świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, lekach stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, compliance na przykładzie ramiprilum oraz konsekwencjach.