Filtry
Wyczyść filtr
Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

  • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
  • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
  • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).
Data publikacji:
05.10.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - luty 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w lutym 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
27.08.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - grudzień 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w grudniu 2019 roku.
Data publikacji:
25.08.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - styczeń 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w styczniu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
15.07.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - grudzień 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w grudniu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
15.07.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - listopad 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w listopadzie 2019 roku.
Data publikacji:
30.06.2020
Przewlekła choroba nerek
Wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku, oprócz chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, otyłości i cukrzycy, od niedawna wymienia się także przewlekłą chorobę nerek (PChN). Przewlekła choroba nerek jest w tym gronie jednostką szczególną — może bowiem być następstwem czy też powikłaniem wszystkich pozostałych chorób cywilizacyjnych.
Data publikacji:
17.06.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - listopad 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w listopadzie 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
16.06.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - październik 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w październiku 2019 roku.
Data publikacji:
12.05.2020
NFZ o zdrowiu. Astma
Szacuje się, że w Polsce na astmę choruje 2 mln osób. W raporcie przedstawiono dane dot. epidemiologii, udzielonych świadczeń i zrealizowanych receptach.
Data publikacji:
08.05.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - październik 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w październiku 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
08.05.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - wrzesień 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej we wrześniu 2019 roku.
Data publikacji:
24.04.2020
NFZ o zdrowiu. Choroba niedokrwienna serca
Raport przedstawia dane dotyczące choroby niedokrwiennej serca. Przedstawiono informacje o epidemiologii w Polsce i Europie oraz czynnikach ryzyka. Na podstawie danych NFZ zaprezentowano analizę zrefundowanych świadczeń w tym m.in. epidemiologii rejestrowanej OZW, rehabilitacji kardiologicznej w OZW czy programie KOS-zawał.
Data publikacji:
06.04.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - wrzesień 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych we wrześniu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
02.04.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - sierpień 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w sierpniu 2019 roku.
Data publikacji:
26.03.2020
NFZ o zdrowiu. Padaczka
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii padaczki, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na refundowane leki przeciwpadaczkowe.
Data publikacji:
20.03.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - sierpień 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w sierpniu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
27.02.2020
NFZ o zdrowiu. Polipragmazja
Z wiekiem liczba problemów zdrowotnych, z którymi się zmagamy rośnie. Część z nich wymaga farmakoterapii, czyli stosowania leków. Polipragmazja staje się problemem, gdy leków jest zbyt wiele, czyli kiedy ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przewyższa potencjalny efekt terapeutyczny.
Data publikacji:
20.02.2020
NFZ o zdrowiu. Depresja
Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii depresji, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki przecwidepresyjne, ciągłości farmakoterapii na przykładzie sertralinum oraz absencji chorobowej i wydanych orzeczeniach lekarskich dla celów rentowych.
Data publikacji:
20.02.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - lipiec 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w lipcu 2019 roku.
Data publikacji:
11.02.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - lipiec 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w lipcu 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów