Filtry
Wyczyść filtr
Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

  • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
  • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
  • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).
Data publikacji:
09.03.2021
Raport z miesięcznej działalności POZ - październik 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w październiku 2020 roku.
Data publikacji:
09.03.2021
Raport dot. hospitalizacji JGP - październik 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w październiku 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
22.01.2021
Raport z miesięcznej działalności POZ - wrzesień 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej we wrześniu 2020 roku.
Data publikacji:
22.01.2021
Raport dot. hospitalizacji JGP - wrzesień 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych we wrześniu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
17.12.2020
Rynek leków recepturowych w Polsce
Raport przedstawia analizę rynku leków recepturowych w latach 2015-2019. Analizie poddano między innymi różnice między województwami w realizacji recept na leki recepturowe, a także zweryfikowano, czy charakterystyki takie jak wielkość gminy, różnicują liczbę i wartość realizowanych recept na leki recepturowe.
Data publikacji:
08.12.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - sierpień 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w sierpniu 2020 roku.
Data publikacji:
07.12.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - sierpień 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w sierpniu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
16.11.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - lipiec 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w lipcu 2020 roku.
Data publikacji:
16.11.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - lipiec 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w lipcu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
04.11.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - czerwiec 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w czerwcu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
04.11.2020
Rynek aptek w Polsce. Analiza marży na lekach wydawanych na receptę.
W raporcie analizowany jest rynek aptek, pod kątem uzyskiwanych przez apteki marż na sprzedaż wydawanych na receptę leków refundowanych i pełnopłatnych.
Data publikacji:
03.11.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - maj 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w maju 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
02.11.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - kwiecień 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w kwietniu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
01.11.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - marzec 2020
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w marcu 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Data publikacji:
28.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - czerwiec 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w czerwcu 2020 roku.
Data publikacji:
27.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - maj 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w maju 2020 roku.
Data publikacji:
26.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - kwiecień 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kwietniu 2020 roku.
Data publikacji:
23.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - marzec 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w marcu 2020 roku.
Data publikacji:
22.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - luty 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w lutym 2020 roku.
Data publikacji:
07.10.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - styczeń 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w styczniu 2020 roku.