Zestawienia
W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji.
Liczymy, że te zestawienia okażą się użyteczne również dla innych odbiorców.
Data publikacji:
28.07.2020
Informacje dotyczące operacji wad serca i aorty piersiowej pacjentów powyżej 18 roku życia
Dane za 2019
Data publikacji:
17.06.2020
Informacje na temat ponownych wszczepień urządzeń wspomagających pracę serca wśród populacji Polski, których przyczyną były infekcje
Dane z lat 2016-2018
Data publikacji:
12.03.2020
Informacje o osobach leczonych z powodu uzależnienia od hazardu (F63.0)
Dane z lat 2010-2019.
Data publikacji:
25.02.2020
Informacje dot. podmiotów, u których udzielono świadczeń noworodkom z wykonaniem wybranych procedur
Dane z 2018. Wybrane procedury: 93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), 93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPBB), 96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną, 96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin.
Data publikacji:
17.01.2020
Informacje o świadczenia udzielonych z powodu zaburzeń odżywiania
Zestawienie o świadczeniach z rozpoznaniem głównym F50 w latach 2010-2018
Data publikacji:
16.01.2020
Informacje o hospitalizacjach nieletnich na oddziałach psychiatrycznych
Zestawienie o hospitalizacjach nieletnich na oddziałach psychiatrycznych w pierwszej połowie 2019 r.
Data publikacji:
06.12.2019
Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu bezdechu sennego
Dane z lat 2010-2019
Data publikacji:
06.12.2019
Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu głuchoty
Dane z lat 2016-2018
Data publikacji:
06.12.2019
Informacje dot. liczby wykonanych procedur
Dane z roku 2018
Data publikacji:
28.11.2019
Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu depresji lub autyzmu dziecięcego
Dane z lat 2015-2019
Data publikacji:
19.11.2019
Informacje dot. porodów z wyszczególnieniem kobiet chorych na padaczkę
Dane z lat 2010-2018.
Data publikacji:
11.09.2019
Informacje dot. żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla osób poniżej 18 roku życia
Dane z lat 2010-2018
Data publikacji:
11.09.2019
Wybrane informacje o świadczeniach udzielonych z powodu chłoniaków
Dane z lat 2015-2018.
Data publikacji:
11.09.2019
Liczba lekarzy zgłoszonych do umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Dane w podziale na województwa, dotyczące lat 2017-2018.
Data publikacji:
11.09.2019
Informacje o świadczeniach sprawozdawanych w ramach zakresu Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.
Lata 2017-2018.
Data publikacji:
25.06.2019
Informacje o wybranych świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków
Informacje o świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków (I48 wg klasyfikacji chorób kod ICD10) oraz hospitalizacjach z Ablacją tkanki mięśnia sercowego endokardialną i epikardialną (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik (kod 37.342 wg klasyfikacji procedur ICD9)
Data publikacji:
25.03.2019
Informacje o implantach
Informacje o implantach użytych przy leczeniu zaburzeń słuchu
Data publikacji:
11.03.2019
Informacje o liczbie amputacji kończyn
Zestawienie o liczbie amputacji kończyn w latach 2014-2018.
Data publikacji:
11.03.2019
Informacje o liczbie protez
Zestawienie o liczbie protez w latach 2014-2018.
Data publikacji:
31.01.2019
Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (pacjenci < 19 r.ż.)
Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (F30-F39) dla pacjentów poniżej 19 r.ż.