Zestawienia
W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji.
Liczymy, że te zestawienia okażą się użyteczne również dla innych odbiorców.
Data publikacji:
16.10.2020
Zestawienie dotyczące liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem C30 –C39
Dane za lata 2011 - 2019
Data publikacji:
16.10.2020
Informacje dotyczące liczby osób chorujących na hiperkaliemie w Polsce, liczby hospitalizacji z powodu hiperkaliemii oraz kosztów leczenia
Dane obejmują lata pełne lata 2017-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku.
Data publikacji:
16.10.2020
Informacje o liczbie świadczeń JGP J01
Dane za okres od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2020 r.
Data publikacji:
15.10.2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-lipiec 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-lipiec 2020
Data publikacji:
14.10.2020
Liczba wydanych kart DiLO
Dane za lata 2018-2020
Data publikacji:
14.10.2020
Liczba udzielonych świadczeń przez szpitale, AOS, POZ, SOR
Dane za rok 2019 oraz od stycznia do lipca 2020.
Data publikacji:
12.10.2020
Świadczenia udzielone w woj. pomorskim z rozpoznaniem głównym O60, O45.0, O42 (wraz z rozszerzeniami), P07.3, P07.2, P28.0 wg ICD-10
Dane o liczbie świadczeń, wartości refundacji świadczeń i procedurach w latach 2016-2019
Data publikacji:
12.10.2020
Liczba osób, które zrealizowały receptę na refundowaną szczepionkę przeciw grypie
Dane dotyczą recept zrealizowanych w okresie styczeń 2019 -  kwiecień 2020
Data publikacji:
12.10.2020
Zestawienie dotyczące świadczeń okulistycznych
Dane dotyczą 2019 r.
Data publikacji:
12.10.2020
Hospitalizacje z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym hospitalizacji J10.0, J10.1, J10.8, J11.0, J11.1, J11.8, J12.1, J20.5, J21.0, J21.9 wg ICD-10
Dane dla oddziałów szpitalnych z wyłączeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć dla lat 2010-2019
Data publikacji:
12.10.2020
Świadczenia z rozpoznaniem niewydolności serca
Dane z okresu 01.2010-06.2020
Data publikacji:
12.10.2020
Zestawienie dotyczące badań molekularnych w nowotworach jelita grubego, płuca, jajnika i czerniaku.
Dane z 2019 roku
Data publikacji:
12.10.2020
Liczba pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem depresji oraz liczba specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży wykazana do umów
Dane dotyczące liczby pacjentów odnoszą się do okresu styczeń 2010 – czerwiec 2020, a dane o specjalistach do 2020
Data publikacji:
24.09.2020
Zestawienie dotyczące liczby pacjentów, którzy w latach 2016 – 2019 ulegli pierwotnemu urazowi stawu kolanowego
Dane za lata 2016 – 2019.
Data publikacji:
19.08.2020
Informacje dotyczące wydanych Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
Dane za lata 2016 – 2019.
Data publikacji:
30.07.2020
Informacje o chorobach układu nerwowego
Dane z lat 2012 - 2019
Data publikacji:
30.07.2020
Informacje o wybranych świadczeniach udzielonych osobom w wieku 60+
Dane z lat 2014 - 2019
Data publikacji:
29.07.2020
Informacje o liczbie osób, którym udzielono świadczenia finansowane przez NFZ oraz o liczbie udzielonych świadczeń
Dane z lat 2017-2019
Data publikacji:
29.07.2020
Liczba sprawozdanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dla których wykazano procedurę T23, T25, T27, T33, T53 lub T59 wg ICD-9
Dane z lat 2014-2019
Data publikacji:
28.07.2020
Informacje o liczbie pacjentów, którym w latach 2016 -2018 udzielono świadczenia z rozpoznaniem I50
Dane z lat 2016-2018, przygotowane wg stanu bazy na dzień 25.05.2020 r.