Zestawienia
W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji.
Liczymy, że te zestawienia okażą się użyteczne również dla innych odbiorców.
Data publikacji:
02.03.2021
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-grudzień 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-grudzień 2020
Data publikacji:
04.02.2021
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-listopad 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-listopad 2020
Data publikacji:
28.01.2021
Liczba hospitalizacji związanych z udarem mózgu
Dane za lata 2019-2020, miesiące styczeń-listopad
Data publikacji:
14.01.2021
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-październik 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-październik 2020
Data publikacji:
10.12.2020
Kwota refundacji świadczeń z zakresu neurologii i neurologii dziecięcej
Dane za lata 2016 - 2019
Data publikacji:
04.12.2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-wrzesień 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-wrzesień 2020
Data publikacji:
26.11.2020
Świadczenia z zakresu geriatrii i psychogeriatrii.
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2012 –wrzesień 2020
Data publikacji:
26.11.2020
Liczba pacjentów z rozpoznaniem toczeń rumieniowaty lub nefropatia toczniowa w lecznictwie szpitalnym
Dane za rok 2019
Data publikacji:
26.11.2020
Informacje o liczbie świadczeń udzielonych dzieciom z rozpoznaniem E10 na tle całej populacji pacjentów
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2016 – sierpień/wrzesień 2020
Data publikacji:
20.11.2020
Liczba zrefundowanych opakowań leków przeciwdepresyjnych
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2016 – sierpień 2020
Data publikacji:
19.11.2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-sierpień 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-sierpień 2020
Data publikacji:
12.11.2020
Liczba dzieci, którym udzielono świadczenia w POZ z rozpoznaniem głównym Z23-Z27
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2019 – sierpień 2020
Data publikacji:
06.11.2020
Liczba pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej oraz Innych chorób śródmiąższowych płuc w latach 2009-2020
Dane za lata 2009 - 2020
Data publikacji:
03.11.2020
Zestawienie dotyczące liczby pacjentów chorych na zapalenie płuc oraz przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
Dane za lata 2016 - 2020
Data publikacji:
29.10.2020
Liczba hospitalizacji związanych z udarem mózgu
Dane za lata 2019-2020, miesiące styczeń-lipiec
Data publikacji:
16.10.2020
Zestawienie dotyczące liczby badań cytologii i mammografii wykonanych w AOS
Dane za lata 2011 - 2019
Data publikacji:
16.10.2020
Zestawienie dotyczące liczby personelu medycznego w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia
Umowy z NFZ na 2020 r.
Data publikacji:
16.10.2020
Informacje o liczbie świadczeniodawców POZ (liczba deklaracji POZ do: lekarza, pielęgniarki, położnej – bez medycyny szkolnej), liczbie wykonanych świadczeń profilaktycznych (CHUK, cytologia, gruźlica) oraz profilaktyczne programy zdrowotne
Dane za rok 2019
Data publikacji:
16.10.2020
Zestawienie dotyczące liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem J44
Dane za lata 2011 - 2019
Data publikacji:
16.10.2020
Zestawienie dotyczące liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem I25
Dane za lata 2011 - 2019