Liczba wydanych kart DiLO
Dane za lata 2018-2020
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczące liczby wydanych kart DiLO w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 sierpnia 2020. Dane przekazane w podziale miesięcznym z uwzględnieniem umiejscowienia nowotworu wg klasyfikacji ICD10

    • Załączniki