Liczba udzielonych świadczeń przez szpitale, AOS, POZ, SOR
Dane za rok 2019 oraz od stycznia do lipca 2020.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczy liczby udzielonych świadczeń przez szpitale, AOS, POZ, SOR (razem z IP). Dane przekazane są w rozbiciu na miesiące. Świadczenia szpitalne liczone są wraz ze świadczeniami w trybie ambulatoryjnymi (bez SOR i IP). W kolumnie SOR przedstawiona jest natomiast liczba świadczeń udzielonych w SOR  oraz izbie przyjęć.

    • Załączniki