Liczba osób, które zrealizowały receptę na refundowaną szczepionkę przeciw grypie
Dane dotyczą recept zrealizowanych w okresie styczeń 2019 -  kwiecień 2020
Opis
Załączniki
  • Opis

    W zestawieniu przedstawiono informacje o liczbie osób powyżej 65 r.ż. lub z uprawnieniami dodatkowymi, którzy zrealizowali receptę na refundowaną szczepionkę przeciw grypie w okresie styczeń 2019 -  kwiecień 2020. Informacje zostały przedstawione w podziale na miesiąc i rok realizacji recepty oraz w podziale na grupę wiekową pacjentów.

    • Załączniki