Hospitalizacje z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym hospitalizacji J10.0, J10.1, J10.8, J11.0, J11.1, J11.8, J12.1, J20.5, J21.0, J21.9 wg ICD-10
Dane dla oddziałów szpitalnych z wyłączeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć dla lat 2010-2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Dane dotyczą liczby przyjęć i średniego czasu hospitalizacji z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym hospitalizacji J10.0, J10.1, J10.8, J11.0, J11.1, J11.8, J12.1, J20.5, J21.0, J21.9 wg ICD-10 dla oddziałów szpitalnych, z wyłączeniem szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Dane zostały przygotowane dla lat 2010-2019 wg daty początku hospitalizacji, ICD-10, gminy świadczeniodawcy i grup wiekowych.


    • Załączniki