Świadczenia z rozpoznaniem niewydolności serca
Dane z okresu 01.2010-06.2020
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczy świadczeń udzielonych z rozpoznaniem niewydolności serca (I50). Zawarto w nim informacje o liczbie świadczeń i wartości refundacji świadczeń sprawozdanych w okresie styczeń 2010 – czerwiec 2020. Zestawienie przygotowano w podziale na świadczenia, gdzie I50 zostało sprawozdane jako rozpoznanie główne i współistniejące oraz również w podziale na rodzaj świadczeń, województwo świadczeniodawcy (wraz z informacją dla całej Polski), płeć i wiek pacjenta. Dane przygotowano wg stanu bazy na dzień 3.09.2020.


    • Załączniki