Liczba pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem depresji oraz liczba specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży wykazana do umów
Dane dotyczące liczby pacjentów odnoszą się do okresu styczeń 2010 – czerwiec 2020, a dane o specjalistach do 2020
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o liczbie pacjentów poniżej 18 r.ż., którym niezależnie od rodzaju świadczeń udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym  F32 (epizod depresyjny) lub F33 (zaburzenia depresyjne nawracające) w okresie styczeń 2010 – czerwiec 2020. Dodatkowo, zestawienie zawiera informacje o liczbie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży wykazanych do umów z NFZ w 2020 r. wg stanu na 07.09.2020 r.


    • Załączniki