Zestawienie dotyczące liczby pacjentów, którzy w latach 2016 – 2019 ulegli pierwotnemu urazowi stawu kolanowego
Dane za lata 2016 – 2019.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczące liczby pacjentów, którzy w latach 2016 – 2019 ulegli pierwotnemu urazowi stawu kolanowego.

    Uwzględniono niepowtarzających się pacjentów, którzy w ciągu poprzedzających 3 lat  nie wystąpili w danych NFZ z rozpoznaniami obejmującymi szeroko pojęte urazy kolana (w załączeniu lista rozpoznań wg ICD10) Przykład: w przypadku pacjentów z 2016 r. weryfikacja wstecz dotyczy lat 2013-2015, kolejne lata analogicznie. Dane przedstawione w podziale na oddziały wojewódzkie NFZ, grupy wiekowe, płeć i rozpoznanie.


    • Załączniki