Data publikacji:
27.08.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - grudzień 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w grudniu 2019 roku.
Typ publikacji:
Cykliczny
Słowa kluczowe:
cykliczny, POZ
Zakres lat:
2019 - 2019
W raporcie
Opis raportu
Załącznik
Ostatnie raporty z serii
 • W raporcie

  • w grudniu 2019 odbyło się 12,36 mln porad i było to o 9,5% więcej niż w grudniu 2018,
  • najwięcej porad miało miejsce w poniedziałek: 3,58 mln, zaś największy udział Z76.0 (powtórne wydanie recepty) wynosił 19,1% (środa)
  • mediana średniej dziennej liczby porad przypadającej na lekarza w Polsce wyniosła 26. Analizując ten wskaźnik z dokładnością do województwa udzielenia świadczenia wahał się on od 22 (Mazowieckie) do 35 (Warmińsko-mazurskie). Pod uwagę byli brani jedynie Ci lekarze, którzy udzieli porad w więcej niż 4 dniach miesiąca i udzielili więcej niż 16 porad w miesiącu
  • Opis raportu

   Raport opiera się na danych dotyczących porad lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które odbyły się w grudniu 2019 roku. Zawiera on informacje o :

   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii trzyznakowej),
   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), płci i wieku pacjenta,
   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), województwa i powiatu zamieszkania pacjenta,
   • liczbie wystawionych kart DiLO podczas porad POZ, w przeliczeniu na 10 tys. ludności,
   • wartości leków ze zrealizowanych zrefundowanych recept wystawionych podczas porady.

   W raporcie, z dokładnością do powiatu zamieszkania pacjenta, przedstawiono informacje o:

   • jaki odsetek stanowiły porady, przy których jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
   • jaki odsetek stanowiły porady, przy których nie sprawozdano rozpoznania współistniejącego, wśród porad gdzie jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
   • medianę porad przypadającą na jednego lekarza,
   • odsetek lekarzy, którzy udzielili mniej niż 50 porad.

   Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawiono dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

   Raport wygenerowano na podstawie danych będących w posiadaniu Centrali Narodowego Fundusza Zdrowia z dnia 25.08.2020.

   • Załącznik