Informacje dotyczące wydanych Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
Dane za lata 2016 – 2019.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienia przedstawiają informacje o wydanych Kartach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w podziale na świadczeniodawców, rozpoznania, tryb wydania karty w latach 2016 – 2019.