Informacje o wybranych świadczeniach udzielonych osobom w wieku 60+
Dane z lat 2014 - 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Dane przedstawiają informacje o wybranych świadczeniach udzielonych osobom w wieku 60+. Wiek odnosi się do wieku w momencie udzielenia świadczenia, liczba pacjentów oznacza liczbę unikalnych identyfikatorów (najczęściej PESEL). Dane o liczbie pacjentów, hospitalizacji i świadczeń odnoszą się do świadczeń sprawozdawanych przez świadczeniodawców do NFZ.

    • Załączniki