Informacje o chorobach układu nerwowego
Dane z lat 2012 - 2019
Opis
Załącznik
 • Opis

  Dane o chorobach układu nerwowego, podzielone ze względu na rok sprawozdania świadczenia. Dane dla 2019 r. dotyczą świadczeń sprawozdanych do końca czerwca 2019 r. Każdy z plików składa się z sześciu zakładek.

  1) informacje  o liczbie pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem głównym G00-G99 w podziale na powiat świadczeniodawcy i płeć pacjenta. W arkuszu zawarto informacje również o łącznej liczbie pacjentów wg województw i dla Polski.

  2) informacje o wartości refundacji świadczeń sprawozdanych z rozpoznaniem głównym G00-G99 w podziale na powiat świadczeniodawcy i płeć pacjenta.

  3)informacje o wartości refundacji świadczeń sprawozdanych z rozpoznaniem głównym G00-G99 oraz informacje o liczbie pacjentów w podziale na rodzaj świadczeń oraz płeć pacjenta. W arkuszu przestawiono również łączną informację dla wszystkich rodzajów świadczeń.

  4)informacje o liczbie hospitalizacji oraz liczbie hospitalizowanych pacjentów w zależności od długości hospitalizacji (w podziale na hospitalizacje jednodniowe, trwające 2-3 dni i powyżej 3 dni) w podziale na powiat świadczeniodawcy oraz rozpoznanie. Uwzględniono również informacje o wartości refundacji hospitalizacji oraz średniej długości pobytu (przy wyliczaniu średniej długości pobytu hospitalizacje, które rozpoczęły i zakończyły się tego samego dnia traktowano jako hospitalizacje trwające jeden dzień).

  5)informacje o liczbie pacjentów, dla których w danym roku udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym G00-G99 i które zmarły w roku udzielenia tego świadczenia w podziale na kod rozpoznania przy świadczeniu z grupy G00-G99.

  6)informacje o liczbie pacjentów, dla których w danym roku udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym G00-G99 i które zmarły w roku udzielenia tego świadczenia w podziale na przyczynę zgonu pacjenta. Należy zauważyć, że dane te odnoszą się wyłącznie do zgonów, które miały miejsce w szpitalu.

  Za każdym razem, gdy mowa jest o wartości refundacji świadczeń to mowa jest o świadczeniach, dla których wprost można przypisać wartość refundacji udzielonego świadczenia (zatem nie uwzględnia ona m.in. informacji o świadczeniach finansowanych w ramach stawki kapitacyjnej POZ, ryczałtu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izby Przyjęć). W przypadku świadczeń udzielonych w ramach ryczałtu PSZ (tzw. sieć szpitali) szacowano wartość refundacji świadczeń przyjmując, że 1 pkt = 1zł.


  • Załącznik