Informacje dotyczące operacji wad serca i aorty piersiowej pacjentów powyżej 18 roku życia
Dane za 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie przedstawia liczbę hospitalizacji sprawozdanych w 2019 r. w ramach zakresu (kod 03.4601.033.02) w podziale na rozpoznania główne hospitalizacji wg ICD-10. Grupy ICD-10, dla których wystąpiło mniej niż 10 hospitalizacji w 2019 r. zostały złączone w grupę „pozostałe”.

    • Załączniki