Liczba sprawozdanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dla których wykazano procedurę T23, T25, T27, T33, T53 lub T59 wg ICD-9
Dane z lat 2014-2019
Opis
Załącznik
  • Opis

    Liczba sprawozdanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dla których wykazano procedurę  T23, T25, T27, T33, T53 lub T59 wg ICD-9 w podziale na grupę wiekową pacjenta w momencie udzielania świadczenia oraz województwo świadczeniodawcy.

    • Załącznik