Informacje o liczbie pacjentów, którym w latach 2016 -2018 udzielono świadczenia z rozpoznaniem I50
Dane z lat 2016-2018, przygotowane wg stanu bazy na dzień 25.05.2020 r. 
Opis
Załączniki
  • Opis

    Informacje o liczbie pacjentów, którym w latach 2016–2018 udzielono świadczenia z rozpoznaniem I50 wg ICD-10 w podziale na województwo udzielania świadczeń (wraz z informacją dla całej Polski), płeć i grupy wiekowe pacjentów. Dane przygotowano oddzielnie dla pacjentów, którym świadczenia udzielono z rozpoznaniem głównym niewydolności serca i oddzielnie dla pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem współistniejącym niewydolności serca. Przygotowano również informacje o wartości refundacji świadczeń udzielonych z rozpoznaniem głównym niewydolności serca w latach 2016-2018 w podziale na rodzaj świadczeń, województwo udzielenia świadczenia (wraz z informacją dla Polski), płeć i grupy wiekowe pacjentów. 

    • Załączniki