Data publikacji:
08.05.2020
Raport dot. hospitalizacji JGP - październik 2019
Raport oparty o dane dot. hospitalizacji zakończonych w październiku 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów
Typ publikacji:
Cykliczny
Słowa kluczowe:
cykliczny, JGP
Zakres lat:
2019 - 2019
W raporcie
Opis raportu
Załącznik
Ostatnie raporty z serii
 • W raporcie

  • w październiku 2019 zakończyło się 633 tys. hospitalizacji i było to o 0,5% mniej niż w październiku 2018,
  • najwięcej hospitalizacji było z powodu rozpoznań klasyfikowanych jako choroby układu krążenia (I00-I99) i stanowiły one 16% wszystkich hospitalizacji (99 tys.)
  • największy wzrost liczby hospitalizacji, porównując z październikiem 2018, odnotowano z powodu chorób klasyfikowanych jako Choroby oka i przydatków oka (H00-H59) - wzrost o 13%
  • Opis raportu

   Raport oparty o dane dotyczące hospitalizacji zakończonych w październiku 2019 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zawiera on informacje nt.:

   • struktury liczby hospitalizacji wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału) oraz województwa,
   • struktury liczby hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału),
   • odsetek hospitalizacji, dla których rozpoznanie główne przy wypisie na piątym znaku posiadało cyfrę '9' (nieokreślone) wg poziomu szpitala w ramach PSZ,
   • liczbie hospitalizacji i ich wartości wg głównego rozpoznania sprawozdanego przy wypisie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii rozdziału), województwa, poziomu szpitala w ramach PSZ oraz sekcji JGP,
   • liczbie hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, produktu rozliczeniowego oraz poziomu szpitala w ramach PSZ,
   • liczbie hospitalizacji i ich wartości wg sekcji JGP, województwa oraz świadczeniodawcy.

   Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawiono dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

   Raport wygenerowano na podstawie danych będących w posiadaniu Centrali Narodowego Fundusza Zdrowia z dnia 07.05.2020.

   • Załącznik