Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (pacjenci < 19 r.ż.)
Informacje o świadczeniach z powodu zaburzeń nastroju (F30-F39) dla pacjentów poniżej 19 r.ż.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Dane dotyczą świadczeń z powodu Zaburzeń nastroju [afektywnych], zgodnie z klasyfikacją ICD10 (rozpoznania o kodach od F30 do F39). Tabele zawierają informacje o świadczeniach udzielonych w latach 2008-2018 pacjentom poniżej 19. roku życia.

    • Załączniki