Informacje dot. podmiotów, u których udzielono świadczeń noworodkom z wykonaniem wybranych procedur
Dane z 2018. Wybrane procedury: 93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), 93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPBB), 96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną, 96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienia zawierają informacje na temat świadczeń udzielonych noworodkom na oddziałach neonatologicznych, intensywnej terapii  noworodka i patologii noworodka, z wykonaniem procedury: 93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), 93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB), 96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną,
    96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin (3 wg klasyfikacji chorób ICD9). Zaprezentowano statystyki z dokładnością do świadczeniodawcy udzielającego świadczenia oraz województwa udzielenia świadczenia. Zawarto również tabelę z liczbą hospitalizacji na oddziałach noworodkowych, w ramach których udzielono ww. procedur.

    • Załączniki