Informacje o świadczenia udzielonych z powodu zaburzeń odżywiania
Zestawienie o świadczeniach z rozpoznaniem głównym F50 w latach 2010-2018
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o epidemiologii rejestrowanej, czyli zachorowalności rejestrowanej w 2018 r. oraz chorobowości rejestrowanej na koniec 2018 r. w podziale na płeć oraz dzieci i dorosłych. Przedstawiono również informacje o miejscu udzielenia po raz pierwszy świadczenia z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania w podziale na rodzaje świadczeń oraz VIII część kodu resortowego. Dodatkowo zestawienie zawiera informacje o liczbie świadczeń wg VIII części kodu resortowego w latach 2010-2018, wartości refundacji świadczeń oraz średniej liczbie świadczeń oraz średniej wartości refundacji w przeliczeniu na pacjenta. Zestawienie zawiera również informacje o tym, z jakich form opieki w latach 2016-2018 korzystali pacjenci, którym po raz pierwszy w 2018 r. udzielono świadczenie z powodu zaburzeń odżywiania. Zestawienie zamykają informacje o liczbie osób, które zmarły w ciągu roku od daty udzielenia pierwszego świadczenia z powodu zaburzeń odżywiania oraz liczbie osób, które miały udzielone świadczenia z powodu prób samobójczych.

    • Załączniki