Informacje o hospitalizacjach nieletnich na oddziałach psychiatrycznych
Zestawienie o hospitalizacjach nieletnich na oddziałach psychiatrycznych w pierwszej połowie 2019 r.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o sprawozdanych hospitalizacjach osób niepełnoletnich na oddziałach psychiatrycznych w podziale na oddziały dla dzieci i młodzieży oraz oddziały dla dorosłych. W zestawieniu w trzech przekrojach (ogólnopolski, wojewódzki i wg świadczeniodawców) przedstawiono informacje o liczbie hospitalizacji, liczbie hospitalizowanych pacjentów, wartości refundacji świadczeń, medianie i średniej długości hospitalizacji. W przekroju świadczeniodawcy wyróżniono dodatkowo zakres świadczeń. Ponadto, dla Polski przedstawiono najczęstsze przyczyny hospitalizacji oraz udział przyjęć w trybach nagłych.

    • Załączniki