Informacje o liczbie protez
Zestawienie o liczbie protez w latach 2014-2018.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie zawiera dane dotyczące protez (liczba zaopatrzonych pacjentów oraz kwota refundacji w latach 2014-2018 w podziale na województwo i typ protezy).


    • Załączniki