Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu głuchoty
Dane z lat 2016-2018
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie przedstawia liczbę chorych powyżej 65. Roku życia leczonych w Polsce z rozpoznaniem głębokiego niedosłuchu i głuchoty (H90 wg klasyfikacji chorób ICD10) w latach 2016-2018. Dane zaprezentowano dla całego rozpoznania oraz z dokładnością do pięcioznakowych rozszerzeń.


    • Załączniki