Informacje dot. liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu bezdechu sennego
Dane z lat 2010-2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienia zawierają informacje na temat liczby pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu bezdechu sennego (G47.3 wg klasyfikacji chorób ICD10). Zaprezentowano statystyki z dokładnością do świadczeniodawcy udzielającego świadczenia oraz województwa udzielenia świadczenia. Zawarto również tabelę z liczbą wykonań dwóch wybranych procedur – polisomnografii oraz ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (odpowiednio 89.17 i 93.90 w klasyfikacji procedur ICD9).


    • Załączniki