Data publikacji:
30.11.2019
Raport z miesięcznej działalności POZ - czerwiec 2019
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w czerwcu 2019 roku.
Typ publikacji:
Cykliczny
Słowa kluczowe:
cykliczny, POZ
Zakres lat:
2019 - 2019
Opis
Załączniki
Ostatnie raporty z serii
 • Opis

  Raport opiera się na danych dotyczących porad lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które odbyły się w czerwcu 2019 roku. Zawiera on informacje o :

  • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii trzyznakowej),
  • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), płci i wieku pacjenta,
  • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), województwa i powiatu zamieszkania pacjenta,
  • liczbie wystawionych kart DiLO podczas porad POZ, w przeliczeniu na 10 tys. ludności,
  • wartości leków ze zrealizowanych zrefundowanych recept wystawionych podczas porady.

  W raporcie, z dokładnością do powiatu zamieszkania pacjenta, przedstawiono informacje o:

  • jaki odsetek stanowiły porady, przy których jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
  • jaki odsetek stanowiły porady, przy których nie sprawozdano rozpoznania współistniejącego, wśród porad gdzie jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
  • medianę porad przypadającą na jednego lekarza,
  • odsetek lekarzy, którzy udzielili mniej niż 50 porad.

  Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawiono dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

  • Załączniki