Informacje o liczbie pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu C61
Zestawienie o liczbie pacjentów powyżej 18 r.ż., którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem C61 (głównym lub współistniejących) w latach 2012-2017.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o liczbie pacjentów powyżej 18 r.ż., którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem C61 (głównym lub współistniejących) w latach 2012-2017. W zestawieniach zaprezentowano informacje o pacjentach, którzy mieli co najmniej raz udzielone świadczenie z rozpoznaniem C61, jak również informacje o pacjentach, którzy z tym rozpoznaniem pojawili się co najmniej dwu- i trzykrotnie. Dodatkowo zestawienie zawiera informacje o substancjach czynnych: docetaxelum, abirateroni acetas oraz enzalutamidum (w różnych kombinacjach) podawanych pacjentom, którzy mieli udzielone świadczenie z rozpoznaniem (głównym lub współistniejącym) C61.

    • Załączniki