Diagnostyka obrazowa (TK i RM)
Aktywne monitorowanie w diagnostyce obrazowej (TK i RM)
Opis przedmiotu monitorowania
Aktualny raport - rezonans magnetyczny
Aktualny raport - tomografia komputerowa
Zasoby statyczne
 • Opis przedmiotu monitorowania

  Od kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019/DSOZ z 29 marca 2019, Prezes NFZ wprowadził bezlimitowe rozliczanie i finansowanie badań tomografii komputerowej  (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM). Celem wprowadzonych zmian było zwiększenie liczby świadczeń, a tym samym poprawa dostępności do diagnostyki obrazowej. W celu monitorowania skutków wprowadzonej zmiany NFZ publikuje okresowe raporty, których celem jest przedstawienie zmian w liczbie i dostępności świadczeń w porównaniu do wybranego okresu bazowego.

  Poniżej załączono zbiór materiałów, tj. najnowszy raport w formie statycznej oraz załącznik z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego, ilustrujący zmiany w tym obszarze, porównując najnowszy miesiąc sprawozdawczy z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

  W plikach .zip znajdują się dotychczasowe raporty (plik .pdf oraz załącznik w postaci pliku .xlsx).

  • Aktualny raport - rezonans magnetyczny

   • Aktualny raport - tomografia komputerowa

    • Zasoby statyczne