Data publikacji:
12.09.2019
Choroby narządu wzroku SEKCJA B - DOROŚLI (styczeń - czerwiec 2019 r.). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje dotyczące operacji zaćmy, witrektomii i jaskry z pierwszej połowy 2018 roku
Typ publikacji:
Monitorujący
Słowa kluczowe:
monitorowanie, okulistyka, zaćma, witrektomia, jaskra
Zakres lat:
2019 - 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

    Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry - 250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

    Prezentowane raporty obejmujące swym zakresem leczenie chorób oka u osób dorosłych będą publikowane systematycznie.