Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego
Aktywne monitorowanie w onkologicznym leczeniu zabiegowym
Opis przedmiotu monitorowania
Aktualny raport
Zasoby statyczne
 • Opis przedmiotu monitorowania

  Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

  W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

  • nowotwór złośliwy płuca - 70 zabiegów
  • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jajnika - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jelita grubego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy macicy - 60 zabiegów
  • nowotwór złośliwy nerki - 50 zabiegów
  • nowotwór złośliwy piersi - 250 zabiegów
  • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy trzustki - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy żołądka - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy OUN - 150 zabiegów
  • nowotwór złośliwy gardła i krtani - 50 zabiegów

  Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie.

  • Aktualny raport

   • Zasoby statyczne