Liczba lekarzy zgłoszonych do umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Dane w podziale na województwa, dotyczące lat 2017-2018.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienia przedstawiają liczbę lekarzy psychiatrów i psychiatrów dzieci i młodzieży w podziale na województwa. Są to jedynie lekarze zgłoszeni w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Województwo odnosi się do oddziału wojewódzkiego, z którym świadczeniodawcy mieli podpisaną umowę. Wartość dla całego kraju nie jest sumą wartości dla województw gdyż jeden lekarz mógł być wykazany do umowy w więcej niż jednym województwie.

    • Załączniki