Data publikacji:
01.07.2019
Choroby dzieci. Sekcja P katalogu JGP (2017-2018). Stan obecny i perspektywa rozwoju
Raport zawiera informacje o efektach zmian w sekcji P, które nastąpiły w latach 2017-2018
Typ publikacji:
Monitorujący
Słowa kluczowe:
monitorowanie, pediatria
Zakres lat:
2017 - 2018
Opis
Załączniki
Pozostałe raporty
  • Opis

    W 2018 roku, Zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ z dnia 29 czerwca 2018 r., Prezes NFZ wprowadził istotne zmiany w sekcji P Jednorodnych Grup Pacjentów. Głównym celem wprowadzonych zmian było skrócenie czasu hospitalizacji. Dodatkowo podjęto działania mające na celu zwiększenie jakości sprawozdawanych danych (ograniczenie rozpoznań z rozwinięciem „inne” lub „nieokreślone”) oraz wyodrębnienie grup służących do rozliczania alergii i cukrzycy. W przypadku tych 2 grup chorób nastąpiło rozdzielenie stanów ciężkości choroby czy też trudności leczenia (dotyczy to grup P31 - Alergie – ostre stany alergiczne i P32 - Alergie - odczulanie oraz P33 cukrzyca powikłana śpiączką/kwasicą ketonową i P34 Cukrzyca niepowikłana śpiączką/kwasicą ketonową.

    • Załączniki

    • Pozostałe raporty