Informacje o wybranych świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków
Informacje o świadczeniach z powodu migotania i trzepotania przedsionków (I48 wg klasyfikacji chorób kod ICD10) oraz hospitalizacjach z Ablacją tkanki mięśnia sercowego endokardialną i epikardialną (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik (kod 37.342 wg klasyfikacji procedur ICD9)
Opis
Załączniki
 • Opis

  Zestawienia przedstawia informacje:

  1. liczbę pacjentów, dla których udzielono świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym I48 wg ICD-10 w latach 2016-2018
  2. liczbę pacjentów, dla których udzielono świadczenia z rozpoznaniem głównym I48 wg ICD-10 w latach 2016-2018
  3. liczbę pacjentów, dla których podczas hospitalizacji wykazano procedurę 37.342 wg ICD-9 w latach 2016-2018
  4. liczbę hospitalizacji, dla których sprawozdano procedurę 37.342 wg ICD-9 w latach 2016-2018.
  • Załączniki