Choroby narządu wzroku
Aktywne monitorowanie w okulistyce.
Opis przedmiotu monitorowania
Raport interaktywny
Dotychczasowe raporty
 • Opis przedmiotu monitorowania

  Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry - 250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

  Raport interaktywny przedstawia leczenie chorób oka u osób dorosłych i zawiera m.in.: statystyki dla hospitalizacji osób dorosłych oraz informacje o leczeniu najczęstszych schorzeń i zabiegach. Plansze będą aktualizowane okresowo.


  Udział hospitalizacji według czasu trwania (3 kwartał 2020)

  Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia

  W dotychczasowych raportach znajdą Państwo pliki .pdf oraz arkusze .xlsx prezentujące dane za wybrany okres

  • Dotychczasowe raporty