Choroby narządu wzroku
Aktywne monitorowanie w okulistyce.
Opis przedmiotu monitorowania
Aktualny raport
Zasoby statyczne
Raport interaktywny
  • Opis przedmiotu monitorowania

    Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry - 250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

    Prezentowane raporty obejmujące swym zakresem leczenie chorób oka u osób dorosłych będą publikowane systematycznie.

    • Aktualny raport

      • Zasoby statyczne