Data publikacji:
11.07.2018
Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego (2017)
Raport zawiera wybrane informacje o leczeniu zabiegowym w onkologii na podstawie danych dotyczących realizacji świadczeń w 2017 r.
Typ publikacji:
Monitorujący
Słowa kluczowe:
monitorowanie, onkologia, zabiegi
Zakres lat:
2017 - 2017
Opis
Załączniki
 • Opis

  Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).
  W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:
  • nowotwór złośliwy płuca - 70 zabiegów
  • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jajnika - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy jelita grubego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy macicy - 60 zabiegów
  • nowotwór złośliwy nerki - 50 zabiegów
  • nowotwór złośliwy piersi - 250 zabiegów
  • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - 75 zabiegów
  • nowotwór złośliwy trzustki - 30 zabiegów
  • nowotwór złośliwy żołądka - 30 zabiegów
  Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie.

  • Załączniki