Choroby dzieci
Aktywne monitorowanie sekcji P - Choroby dzieci - leczenie zachowawcze
Opis przedmiotu monitorowania
Aktualny Raport
Zasoby statyczne
  • Opis przedmiotu monitorowania

    W 2018 roku, Zarządzeniem Nr 66/2018/DSOZ z dnia 29 czerwca 2018 r., Prezes NFZ wprowadził istotne zmiany w sekcji P Jednorodnych Grup Pacjentów. Głównym celem wprowadzonych zmian było skrócenie czasu hospitalizacji. Dodatkowo podjęto działania mające na celu zwiększenie jakości sprawozdawanych danych (ograniczenie rozpoznań z rozwinięciem „inne” lub „nieokreślone”) oraz wyodrębnienie grup służących do rozliczania alergii i cukrzycy. W przypadku tych 2 grup chorób nastąpiło rozdzielenie stanów ciężkości choroby czy też trudności leczenia (dotyczy to grup P31 - Alergie – ostre stany alergiczne i P32 - Alergie - odczulanie oraz P33 cukrzyca powikłana śpiączką/kwasicą ketonową i P34 Cukrzyca niepowikłana śpiączką/kwasicą ketonową.

    Poniżej załączono zbiór materiałów ilustrujący zmiany w tym obszarze, tj. najnowszy raport w formie statycznej oraz załącznik z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego.

    • Aktualny Raport

      • Zasoby statyczne