Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne
Aktywne monitorowanie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
Opis przedmiotu monitorowania
Raport interaktywny
  • Opis przedmiotu monitorowania

    W 2015 r. rozpoczął funkcjonowanie tzw. pakiet onkologiczny. Jego nieodłącznym elementem jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO), której zadaniem jest usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

    W celu monitorowania liczby wystawianych kart DiLO, Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia interaktywną aplikację. Przedstawia ona zmiany w liczbie wydanych kart DiLO (również w ujęciu regionalnym).


    Dane w aplikacji odświeżane są każdego miesiąca. Informacje dotyczące kart DiLO zmieniają się z miesiąca na miesiąc, także wstecz. Wystawione karty, jeżeli nie przeszły do kolejnego etapu, mogą zostać anulowane. W miejsce anulowanej karty, pojawia się nowa, dlatego niewielkie różnice w danych mogą występować nawet w statystykach sprzed kilku miesięcy.

    Data ostatniej aktualizacji danych: 01-03-2021.