Kwota refundacji świadczeń z zakresu neurologii i neurologii dziecięcej
Dane za lata 2016 - 2019
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie obejmuje kwoty refundacji związane z udzielaniem świadczeń z zakresu neurologii w ramach leczenia szpitalnego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a także kwoty refundacji związane z udzielaniem świadczeń z zakresu neurologii dziecięcej w ramach leczenia szpitalnego oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zestawienie obejmuje lata 2016 – 2019, kwoty zostały zaprezentowane w podziale na województwa świadczeniodawców.


    • Załącznik