Data publikacji:
08.12.2020
Raport z miesięcznej działalności POZ - sierpień 2020
Raport oparty o dane dot. porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w sierpniu 2020 roku.
Typ publikacji:
Cykliczny
Słowa kluczowe:
cykliczne, POZ
Zakres lat:
2020 - 2020
W raporcie
Opis raportu
Załącznik
Ostatnie raporty z serii
 • W raporcie

  • w sierpniu 2020 odbyło się 10,28 mln porad i było to o 7,5% mniej niż w sierpniu 2019,
  • najwięcej porad miało miejsce w poniedziałek: 2,72 mln, zaś największy udział Z76.0 (powtórne wydanie recepty) wynosił 25% (wtorek)
  • mediana średniej dziennej liczby porad przypadającej na lekarza w Polsce wyniosła 24. Analizując ten wskaźnik z dokładnością do województwa udzielenia świadczenia wahał się on od 21 (Mazowieckie) do 30 (Warmińsko-mazurskie, Zachodniopomorskie). Pod uwagę byli brani jedynie Ci lekarze, którzy udzieli porad w więcej niż 4 dniach miesiąca i udzielili więcej niż 16 porad w miesiącu
  • Opis raportu

   Raport opiera się na danych dotyczących porad lekarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które odbyły się w sierpniu 2020 roku. Zawiera on informacje o :

   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do kategorii trzyznakowej),
   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), płci i wieku pacjenta,
   • liczbie porad i pacjentów wg rozpoznania sprawozdanego przy poradzie (wg klasyfikacji ICD-10, z dokładnością do rozdziału), województwa i powiatu zamieszkania pacjenta,
   • liczbie wystawionych kart DiLO podczas porad POZ, w przeliczeniu na 10 tys. ludności,
   • wartości leków ze zrealizowanych w ciągu 30 dni zrefundowanych recept wystawionych podczas porady.

   W raporcie, z dokładnością do powiatu zamieszkania pacjenta, przedstawiono informacje o:

   • jaki odsetek stanowiły porady, przy których jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
   • jaki odsetek stanowiły porady, przy których nie sprawozdano rozpoznania współistniejącego, wśród porad gdzie jako rozpoznanie sprawozdano Z76.0 - Wydanie powtórnej recepty,
   • medianę porad przypadającą na jednego lekarza,
   • odsetek lekarzy, którzy udzielili mniej niż 50 porad.

   Raport zawiera dane w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej. W celu umożliwienia porównania, statystyki zostały przedstawiono dla miesiąca poprzedniego oraz analogicznego w poprzednim roku.

   Raport wygenerowano na podstawie danych będących w posiadaniu Centrali Narodowego Fundusza Zdrowia z dnia 04.12.2020.

   • Załącznik