Świadczenia z zakresu geriatrii i psychogeriatrii.
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2012 –wrzesień 2020
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie dotyczy świadczeń z zakresu opieki geriatrycznej i psychogeriatrycznej udzielonych pacjentom powyżej 60 r.ż. W zestawieniu uwzględniono świadczenia geriatryczne zrealizowane w ramach AOS, lecznictwa szpitalnego oraz świadczenia z zakresu psychogeriatrii.

    Dane przedstawione są w podziale na pięcioletnie grupy wiekowe, województwo świadczeniodawcy oraz rodzaj wykonanych świadczeń. Zestawienie zawiera również informację o najczęściej sprawozdawanych w ramach tych zakresów produktach rozliczeniowych.

    W zestawieniu znajdują się również dane dotyczące list oczekujących na hospitalizację na oddziałach: geriatrycznym, psychogeriatrycznym oraz dziennym psychogeriatrycznym.

    • Załącznik