Liczba pacjentów z rozpoznaniem toczeń rumieniowaty lub nefropatia toczniowa w lecznictwie szpitalnym
Dane za rok 2019
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o liczbie pacjentów, którym w 2019 r. udzielono co najmniej jednego świadczenia w ramach lecznictwa szpitalnego z rozpoznaniami: toczeń rumieniowaty (M32.0, M32.1, M32.8, M32.9 wg ICD-10) lub nefropatia toczniowa (N08.5, N16.4 wg ICD-10). Liczby pacjentów pokazano w przekroju na województwo świadczeniodawcy, kod świadczeniodawcy, nazwę szpitala oraz fakt, czy rozpoznanie było rozpoznaniem głównym czy współistniejącym.


    • Załącznik