Informacje o liczbie świadczeń udzielonych dzieciom z rozpoznaniem E10 na tle całej populacji pacjentów
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2016 – sierpień/wrzesień 2020
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o pacjentach poniżej 19 r.ż., którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem E10. Dane przedstawiono niezależnie od rodzaju świadczeń, ale również dla świadczeń z zakresu neurologii, okulistyki, świadczeń w poradniach zdrowia psychicznego, świadczeń pierwszorazowych w AOS, świadczeń w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą oraz dla hospitalizacji. Oprócz informacji o świadczeniach z rozpoznaniem E10 przedstawiono informacje dla całej populacji pacjentów.


    • Załącznik