Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-sierpień 2020
Komunikat o refundacji aptecznej/ programach lekowych i chemioterapii za okres styczeń-sierpień 2020
Opis
Załączniki
  • Opis

    W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN (GTIN) lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN (GTIN) za okres styczeń-sierpień 2020 r.