Liczba dzieci, którym udzielono świadczenia w POZ z rozpoznaniem głównym Z23-Z27
Dane odnoszą się do okresu styczeń 2019 – sierpień 2020
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie zawiera informacje o liczbie pacjentów poniżej 18 r.ż., którym udzielono świadczenie z rozpoznaniem głównym Z23-Z27 w okresie styczeń 2019 – sierpień 2020. Dane przedstawiono oddzielnie dla każdego miesiąca.


    • Załącznik