Liczba pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej oraz Innych chorób śródmiąższowych płuc w latach 2009-2020
Dane za lata 2009 - 2020
Opis
Załącznik
 • Opis

  Zestawienie dotyczy liczby pacjentów z rozpoznaniem Twardziny układowej - M34 z rozszerzeniem do 5 znaków wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, którzy w analizowanym okresie  mieli postawione rozpoznanie Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc -  J84 (z rozszerzeniem do 5 znaków ICD-10) w latach 2009- 2020 (rok 2020 zawiera dane do sierpnia włącznie).

   

  Dane zostały przedstawione w podziale na:

  ·         Rozpoznania M34 (z rozszerzeniem do 5 znaków) oraz J84 (z rozszerzeniem do 5 znaków) wg lat

  ·         Rozpoznania M34 (z rozszerzeniem do 5 znaków) oraz J84 (z rozszerzeniem do 5 znaków) wg rodzaju świadczeń oraz lat

  ·         Rozpoznania M34 (z rozszerzeniem do 3 znaków) oraz J84 (z rozszerzeniem do 3 znaków) wg rodzaju świadczeń oraz lat

  ·         Rozpoznania M34 (z rozszerzeniem do 3 znaków) oraz J84 (z rozszerzeniem do 3 znaków) wg województw oraz lat

  ·         Rozpoznania M34 (z rozszerzeniem do 3 znaków) oraz J84 (z rozszerzeniem do 3 znaków) wg lat 

  Dane dotyczą pacjentów, którzy mieli w latach 2009-2020 świadczenie z rozpoznaniem M34 oraz J84. Dane dotyczą całego analizowanego okresu pacjenta, a nie wyłącznie świadczeń, gdzie rozpoznanie J84 występowało jako świadczenie współistniejące.

  Podział na rodzaj świadczeń oraz lata, według  których zostały zaprezentowane dane dotyczą świadczenia z  rozpoznaniem M34 z rozszerzeniami.


  • Załącznik