Chirurgiczne leczenie nowotworów
Porównanie placówek pod kątem wskaźników dotyczących leczenia zabiegowego w trzynastu grupach nowotworów.
Opis prezentowanych wskaźników
Porównaj placówki
 • Opis prezentowanych wskaźników

  W leczeniu zabiegowym nowotworów istotną kwestią jest doświadczenie personelu. Istnieje pozytywna zależność pomiędzy liczbą zabiegów wykonywanych w danej placówce a wynikami leczenia (por. [1], [2], [3]). Z tego względu NFZ premiuje placówki wykonujące określoną liczbę zabiegów (premia wynosi 25% wartości świadczenia). W części Porównanie placówek – leczenie zabiegowe nowotworów udostępniamy te dane przede wszystkim pod kątem pacjentów, ale również lekarzy, urzędników i menedżerów. Oprócz liczby zabiegów prezentujemy średni czas trwania hospitalizacji. Zastrzegamy, że interpretacja przedstawionych danych nie zawsze jest jednoznaczna, czasem wymaga całościowego spojrzenia na zestaw wskaźników lub uwzględnienia poszczególnych kontekstów (np. regionalnych). Nowotwory, dla których prezentujemy wspomniane zestawienia to:

  • nowotwór złośliwy płuca,
  • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego,
  • nowotwór złośliwy jajnika,
  • nowotwór złośliwy jelita grubego,
  • nowotwór złośliwy macicy,
  • nowotwór złośliwy nerki,
  • nowotwór złośliwy piersi,
  • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,
  • nowotwór złośliwy trzustki,
  • nowotwór złośliwy żołądka,
  • nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc,
  • nowotwór złośliwy OUN,
  • nowotwór złośliwy gardła i krtani.

  Zestawienia uwzględniają jedynie wybrane hospitalizacje zabiegowe ([4]). W pierwszej tabeli przedstawiamy wszystkie wskaźniki dla danego nowotworu, a następnie prezentujemy m.in. zmianę wartości wskaźników w czasie, z możliwością wykonywania porównań województw i świadczeniodawców. Szczegóły dotyczące prezentowanych treści można uzyskać klikając w ikonę znaku zapytania na każdej z plansz.

  Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu dotyczącego monitorowania w zakresie leczenia zabiegowego nowotworów.


  [1] Ministerstwo Zdrowia (2015) Mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu onkologii dla województwa dolnośląskiego, s. 85-86, dostęp online: http://www.archiwum.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/MPZ_onkologia_dolnoslaskie.pdf
  [2] Więckowska, B. (red.) Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce - podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb. Ministerstwo Zdrowia 2015, dostęp online: http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/sites/4/2016/02/jakosc_i_potrzebypl20150210.pdf
  [3] Ministerstwo Zdrowia (2016) Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla Polski, s. 45-49, dostęp online: http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/17_polska-1.pdf
  [4] Wykaz rozpoznań i produktów rozliczeniowych jest zdefiniwoany w Załączniku 3c do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne